toqqa

toqqa
is. Qayışı, kəməri çəkib bağlamaq üçün onun başında olan qarmaqlı bənd. Sübhanverdizadə dərindən nəfəs alaraq yan yemək otağına keçdi. Yaxasının düymələrini açdı və toqqasının dilini boşaltdı. S. R.. <Xasay> bu əmri birinci olaraq yerinə yetirdi. Toqqasını bərkidib düzəltdi. Ə. Vəl.. // Ümumiyyətlə, kəmər, qayış. Axırda Dəmirçioğlu atasından gizlin bir canlı kotan zəncirini də götürüb, toqqa əvəzinə belinə bağladı, Çənlibelə tərəf yola düşdü. «Koroğlu». <Musanın> ensiz toqqasına həmişə ya qəzet, ya da kitab sancılmış olardı. B. Bayramov.
◊ Toqqanın altını bərkitmək zar. – yaxşıca yemək. Toqqanın altını bərkidib aşıq; Bir də telli sazı basır bağrına. H. Hüseynzadə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • toqqalanmaq — f. 1. Belinə toqqa (qayış, kəmər) bağlamaq. <Əlisgəndər> köynəyini geyib toqqalandı. Ə. Vəl.. <Milis müvəkkili> şıq geyinmişdi, sığallanıb toqqalanmışdı. B. Bayramov. 2. Bir şeyi ortasından toqqa, qayış və ya iplə bağlamaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toqqalı — sif. 1. Belinə toqqa bağlamış; qayışlı, kəmərli. Yaxası açıq, toqqalı, pencəksiz, nazik bir oğlan içəri girdi. M. C.. 2. Toqqa, qayış, ip və s. ilə bağlanmış. Toqqalı məfrəş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədəli — (Şuşa) süni, saxta. – Tellinin belindəki toqqa bədəli qızıldandı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sallama — I (Gəncə) yanlarından qızıl, gümüş və s. bəzək şeyləri sallanan toqqa. – Belində sallama toqqası var II (Balakən, Cəbrayıl, Füzuli, Göyçay, Xocavənd, Kürdəmir, Laçın, Şamaxı, Zaqatala, Zəngilan) 1. asanlıqla qoşmaq üçün arabanın qolları altına… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • taybət — (İsmayıllı) toqqa. – Taybəti belə bağlallar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • təhbənd — (Göyçay, Kürdəmir) toqqa, bel qayışı. – Təhbəndimi ver, bağlıyım belimə (Kürdəmir); – Diyəsən, təhbəndüvi bağlıya bilmirsən (Göyçay) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • təkbənd — f. toqqa, kəmər, qayış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • belbağı — is. Belə bağlanılan hər şey (qayış, toqqa, qurşaq, kəmərbənd və s.). . . Belində gümüş körpülü belbağı, qıçında Çin ipəyindən şalvar olan qonşu oğlu . . yoldaşları ilə söhbətə gedərdi. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • canlı — sif. 1. Diri, sağ, yaşayan (ölü ziddi). Canlı orqanizm. Canlı hüceyrə. – Ucalan heykəl canlı bir insan kimi görünürdü. S. R.. // is. mənasında. Diri adam (heyvan), sağ adam (heyvan). Bu kəndə getsən, ancaq arvad, uşaq və qoca kişilərdən başqa bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düymələnmək — 1. məch. Düymələri, ya düyməsi ilgəyə keçirilməklə bağlanmaq, qovuşdurulmaq. Çəhrayı arxalıq <xanımın> sinəsində yarımdairə təşkil edərək qızıl toqqa sarılmış incə belində düymələnmişdi. Ç.. 2. t siz. Düymə bağlamaq, tumurcuqlanmaq. İydə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”